Handelsbetingelser

Gældende pr. 1.9.2022

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser gældende for opgaver til udførelse i fotostudie eller på aftalt lokation. Betingelserne gælder både for erhvervs- og private bestillinger.

Booking af foto/video/drone optagelser:

Det danske vejr er meget omskifteligt og lunefuldt. Til udendørs optagelser og i særdeleshed optagelser med dronen skal vejrforholdene helst være så optimale som muligt, så du får det flotteste resultat.

Som certificeret dronepilot skal fotografen sikre, at det er sikkert og tilladt at flyve med dronen på det pågældende sted og tidspunkt. Ved flyvning tæt på/over andre matrikler end kundens, bedes kunden indhente tilladelse fra ejer/beboer før flyvning kan finde sted. Hvis tilladelse til flyvning ikke kan gives det ønskede sted, er fotografen behjælpelig med at finde et egnet sted. Dog er det med forbehold for vejrlig, at bookingerne bekræftes.

Udsættelse/aflysning:

Især droneoptagelser er forholdsvis vejrafhængige. Så hvis vejret (regn/stærk vind/frost) forhindrer forsvarlig flyvning på den aftalte dag, vil fotografen naturligvis ikke kræve betaling – men i stedet forsøge at flytte optagelsen til et andet tidspunkt, efter aftale med kunden.

Fotografen forbeholder sig retten til enhver tid at aflyse flyvning med dronen, hvis den ikke kan gennemføres sikkert og forsvarligt, eller vejret er for risikabelt til droneflyvningen. Der kan eventuelt tilbydes mastefotografering med almindelig kamera.

Fotografen kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle ekstra udgifter, der kan opstå som følge af en aflysning, når det er af ovenstående årsager, jvf. gældende flyveregler.

Hvis et job, uanset om det er foto, video eller drone, aflyses af kunden, indtil 24 timer før aftalen, af andre årsager end vejrlig, og ikke ombookes til et andet tidspunkt, vil fotografen fakturere et gebyr på 50% af den oprindeligt aftalte pris til dækning af omkostninger (forberedelser, kørsel, tabt arbejdsfortjeneste mv.) medmindre andet er aftalt på forhånd.

Kundens anvendelse af materialet

Ved modtagelse af købt eller vederlagsfrit indhold accepteres, at der IKKE ændres/korrigeres i det leverede materiale.

Dog er forskellige beskæringer tilladt jvf. kundens behov for brug. Billederne må bruges på eget website og internet profiler. De må bruges til promovering/egen markedsføring uden kreditering.

De må bruges i/til artikler, sålænge de ledsages af fotografens copyright eller kreditering, hvis/hvor der normalt bliver krediteret. Filer, der er købt som printbare, højtopløste filer, må printes til aftalt brug.

Billederne må ikke videresælges eller videregives til 3. part, kommercielt eller nonkommercielt, uden samtykke med fotografen.

Ophavsret

Fotografen har, i henhold til gældende lov om ophavsret §70, ophavsretten til de leverede billeder. Dog er der ved køb af digitale filer givet tilladelse til, at kunden får brugs- og/eller printrettighed til aftalt brug, mod at ovennævnte overholdes.

Det medfører en faktura på minimum 1.200 kr. eks. moms pr. billede pr. overtrædelse, der er ændret/givet/solgt/brugt uden tilladelse/aftale, afhængig af omfang.

Krediteringslinje i diverse medier

Fotograf: Laila Versemann, lailaversemann.com

Fotografens brug af optagelser:

Optagelser udgives ikke uden kundens forhåndsgodkendelse. Fotografen forbeholder sig ret til at bruge foto-, video- og droneoptagelser til egen markedsføring. Fotografen kan, efter aftale med kunden, tillige sælge billeder, der ikke er valgt af kunden, til andre kunder, sålænge der ikke sker nogen former for krænk­elser. 

Er der ansigtsgenkendelse (portrætter/stemningsbilleder), udfyldes en samtykkeerklæring eller modelkontrakt af person(erne). Strider det mod kundens ønsker, gøres der opmærksom på det inden påbegynd­else af opgaverne.

Fakturering:

Til erhverv faktureres der efter leveret opgave med 8 dages betalingsfrist netto kontant fra fakturadato. Ved aftaleindgåelse af klippekort/Årsaftaler samt accept af tilbud over kr. 20.000 ekskl. moms, faktureres og betales der dog forud.

Efterfølgende faktureres diverse tillæg, der påløber. Ekstra optagetid faktureres med 800 kr./time. Dækning af køretiden sker med 10 kr/minut jvf. Google Maps, Hjulmagervej 3, Holbæk tur/retur.

Efter forfald beregnes rente 2% pr. måned og der tillægges administrationsgebyr kr. 100,00.

Til private betales der forud for fotograferingen ved booking af fotosession. Produktkøb og køb af digitale filer sker efterfølgende ved personlig eller online præsentation af materiale.

Fortrolighed

Alle forespørgsler behandles selvfølgelig fuldt fortroligt.

Godkendelse af tilbud/booking af fotosessions er samtidig en accept af ovenstående betingelser.